6 jaar De Lieve TandartsAngst voor de tandartshospitalityIn de MediamondgezondheidNieuws
5 kenmerken van lieve tandartsen

5 kenmerken van lieve tandartsen

In het decembernummer van Medisch Ondernemen staat de weerslag van het interview met Jan Henk Nawijn over zes jaar De Lieve Tandarts.
Het is een uitgebreid artikel geworden van vier bladzijden met veel aandacht voor onze missie en de kenmerken van ‘lieve tandartspraktijken’.

Er worden ideeën aangedragen om iets te doen aan de misstand dat praktijken hun deur sluiten voor nieuwe patiënten. Er wordt ook meer aandacht gevraagd voor de rol en positie van de tandartsassistent in de moderne tandarts- en mondzorgpraktijk. Verder wordt er gewezen op de noodzaak van een goede presentatie van je praktijk, die in deze tijd ook online op orde zou moeten zijn. Lees het hele artikel via

MO6_2023_LR_interview_ Jan Henk Nawijn_Lieve Tandarts

Wat niet in het artikel terugkomt maar in dit verband wel genoemd kan worden is de suggestie om met een actief spreidingsbeleid iets te doen aan het probleem dat er voor steeds meer patiënten geen toegang meer is tot goede mondzorg. Het beter over Nederland verspreiden  van nieuwe tandartspraktijken, ingezet vanuit de samenwerking tussen de overheid en KNMT zou soelaas kunnen bieden, in combinatie met moderne manieren van werken en/of uitbreiding van de  openingstijden zoals in het artikel al wél gesuggereerd worden.
Kijk naar de wensen van je personeel en je hebt er misschien iemand tussen zitten die graag een avond of zaterdagochtend wil werken omdat dit eigenlijk beter uitkomt voor het gezin. In grote steden is dat al in zwang, erbuiten waar de nood het hoogst is zijn praktijken hooguit open op werkdagen van 8-17 uur en in de schoolvakanties helemaal gesloten. Dat kan anders.

Ben je tandarts en heb je een eigen praktijk? Lees dan hier over de mogelijkheden om mee te doen.