Test jezelf op tandartsangst met de Dental Anxiety Scale

Hieronder tref je vier vragen aan. Zij hebben alle betrekking op de wijze waarop je een tandheelkundige behandeling ervaart; zowel van tevoren als tijdens een behandeling. Iedere vraag heeft 5 antwoordmogelijkheden. Wil je per vraag een antwoord geven, namelijk dat antwoord dat het meest op je van toepassing is? Je kunt maar een optie aankruisen, anders klopt de scoreberekening niet.
Aan het eind word je gevraagd je e-mailadres en overige gegevens in te vullen. Dat doen we alleen omdat we dan mogelijk met je in contact kunnen komen. Je krijgt de uitslag ook te zien als je daar willekeurige gegevens invult.

Loading