Blogsfinanciëngeen geld voor tandartsNieuwsPreventieTandartstarieventandartsverzekeringgeen geld voor de tandarts

Je wilt wel naar de tandarts, maar je hebt echt geen geld. Wat nu? We zetten op een rijtje wat de mogelijkheden zijn om toch naar de tandarts en/of mondhygiënist te kunnen. Deze verschillen per woonplaats.

Vraag vooral ook bij je tandartspraktijk zelf wat de mogelijkheden zijn. Vaak kan je een betalingsregeling treffen. Diverse praktijken in Nederland werken samen met factoringbedrijven zoals Infomedics. Deze hebben standaardregelingen die je ook vooraf kunt aanvragen. Je bent niet de enige, jaarlijks sluit Infomedics 100.000 betalingsregelingen af. Ook andere factoringbedrijven zoals Anders Medical Factoring kennen betalingsregelingen. Als de tandartspraktijk zelf de facturen regelt is er ook vaak een regeling mogelijk. Aarzel niet er vooraf om te vragen.

Wat zijn de mogelijkheden buiten een tandartsverzekering om?

Afhankelijk van de gemeente waar je woonachtig bent zijn er diverse regelingen. De termen die hiervoor worden gehanteerd zijn: bijzondere bijstand, minimaregelingen of Regelingen Meedoen. De Stichting Urgente Noden heeft in steeds meer plaatsen in Nederland een noodhulpbureau.  Waar dat precies is vind je hier.

Tandarts- en mondzorgkosten kinderen t/m 17 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar zijn de belangrijkste mondzorgkosten verzekerd vanuit je basisverzekering. Je hoeft dus geen extra potjes te vinden als je geen geld denkt te hebben. Preventief onderhoud, controle en gaatjes vullen vallen gewoon onder je basisverzekering en kosten je dus geen extra geld.

 

geen geld voor de tandarts

Hoe moet je noodhulp aanvragen?

Het heeft geen zin je gemeente te bellen. De aanvragen verlopen via een medewerker van (erkende) hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld:

  • Huisartsen
  • Maatschappelijk werkers
  • Kredietbanken
  • Levensbeschouwelijke organisaties, zoals kerkgenootschappen

Je krijgt de bijdrage niet zelf, als particulier, overgemaakt. Deze wordt uitgekeerd aan de hulpverlenende instantie.  Zo wordt gewaarborgd dat het bedrag wordt besteed aan de toegekende hulpaanvraag.

Fondsen

Fondsen die noodhulp voor je kunnen regelen zijn onder meer:

Dekker Fonds

Stichting Papé Fonds

Stichting Comité Bijzondere Hulp (alleen Noord-Kennemerland)

Fonds DBL (alleen Rijnmond en Drechtsteden)

Stichting Samenwerking voor Bijzondere Noden Amsterdam

Stichting Noodhulp Utrecht

Stichting Fonds voor Bijzondere Noden Almere

Overkoepelend: SUN Nederland

Niet gevonden? Google op termen als bijzondere bijstand + woonplaats, bijzondere noden + woonplaats, noodhulp + woonplaats, mondzorgkosten +woonplaats, minima regeling + woonplaats, regelingen meedoen +woonplaats

Dokters van de Wereld Deze stichting voorziet in gratis mondzorg op sommige locaties. Ten tijde van het schrijven van dit artikel zijn er teveel aanvragen om nieuwe te kunnen honoreren. (situatie mei 2022)

Mondzorgkosten

Op de website van De Lieve Tandarts vind je meer artikelen over de kosten van mondzorg.

Lees meer over de tandartstarieven 2023

De kosten van mondzorg en die van je auto

Kosten mondzorg voor kinderen

We vinden dat de belangrijkste preventieve mondzorg en noodzakelijke behandelingen in het basispakket zouden moeten. Daarom ondersteunen we petities hierover. Hier vind je de petitie namens Dokters van de Wereld.

Kun je wel wat steun gebruiken om (weer) naar de tandarts te gaan? Wij helpen je graag! Sluit je gratis aan bij onze Facebookgroep ‘Drempels voor de tandarts‘. Daarnaast kun je je inmiddels gratis laten coachen om weer naar de tandarts te gaan via onze Telemondzorg. Kijk hier voor de opties.

Zoek je een lieve tandarts? Bekijk dan hier of er een bij je in de buurt zit.