Angst voor de tandartsBijzondere tandheelkundePreventieCursus angstbegeleiding door Ad de Jongh

Een kwart van de Nederlanders is bang om naar de tandarts te gaan. Unieke samenwerking van De Lieve Tandarts met ACTA en De Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT)

 

Vier procent is zelfs zó angstig voor een controlebezoek of behandeling van de tandarts dat die worden vermeden. Gaan mensen niet, dan komen ze daardoor uiteindelijk vaak op verwijzing op de wachtlijst bij een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. De Lieve Tandarts denkt echter dat zij in de reguliere tandarts- en mondzorgpraktijk ook geholpen kunnen worden, mits de professionals goed opgeleid zijn en de wil er is om zich extra in te zetten voor mensen die angstig zijn.
De afgelopen 4 jaar heeft het landelijk platform De Lieve Tandarts uit Bergen 7.000 Nederlanders kunnen helpen weer regulier naar de tandarts en mondhygiënist te gaan door hen in contact te brengen met de lieve tandartsen die aangesloten zijn op het platform en waar nodig te coachen.

 

Uitwassen in de mondzorg

Niet-officiële termen als ‘angsttandarts’ en ‘narcosetandarts’ worden door sommige tandartspraktijken in Nederland misbruikt om angstige mensen het gevoel te geven dat ze aan het juiste adres zijn, terwijl er vaak geen expertise op dit gebied in huis is. Het is een uit de hand gelopen business formule geworden waarmee veel geld verdiend wordt zonder dat de patiënten van hun angst afgeholpen worden.

 

Opleiding en meer aandacht

De Lieve Tandarts zet in op de kwaliteit en wil de drempels verlagen voor angstige patiënten. Dat wil het platform bewerkstelligen door een combinatie van laagdrempelige opleidingen en genoeg aandacht en meer tijd voor ‘de mens achter’ de angstpatiënt. Zo is in samenwerking met SBT en ACTA het initiatief ontstaan om meer kennis en expertise over angstbegeleiding teambreed in de ‘lieve’, reguliere tandartspraktijken te introduceren en dat zichtbaar te maken voor patiënten die zoekende zijn.

 

Ad de Jong

Professor Ad de Jong is tandarts en gezondheidszorg‐psycholoog en als bijzonder hoogleraar angst‐ en gedragsstoornissen verbonden aan de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde (SBT) en het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA). Hij zal in het najaar de one-day-intensive cursus Angstbegeleiding geven, exclusief voor de mondzorgprofessionals van praktijken die aangesloten zijn bij De Lieve Tandarts.

 

Meer inzicht voor angstige patiënten

Met een duidelijke kwalificatie per aangesloten praktijk gaat De Lieve Tandarts voor patiënten beter inzichtelijk te maken of een praktijk al de nodige expertise in huis heeft. Daarmee geeft het platform haar missie om goede mondzorg bereikbaar te maken voor iedereen in Nederland een nieuwe impuls.

 

Voor meer informatie:
www.delievetandarts.nl
https://delievetandarts.nl/over-ons/
https://delievetandarts.nl/aanvullende-kwalificaties/

 

Jan Henk Nawijn, Platform De Lieve Tandarts
06-54763177
janhenk@delievetandarts.nl

 

Ad de Jongh
a.d.jongh@acta.nl

 

Caroline Pieterse (SBT)
c.pieterse@sbt.acta.nl