Nieuwsvoorlichting andere taleninformatie over mondzorg in alle talen - De Lieve Tandarts

Informatiefolders over mondzorg in vreemde talen verzameld en getoond door De Lieve Tandarts

Op deze pagina ontsluiten we de informatiefolders over mondzorg die gemaakt zijn door Pharos, GGD, VNG en de overheid over mondzorg, voeding, tandartsbezoek en verzekerd zijn. De mondzorginformatie is vertaald in het Arabisch, Farsi, Tigrinya in het Engels. Er is daarnaast ook een versie voor laaggeletterden.

Je kunt met één druk op de knop de informatiefolders downloaden en printen. Of je ze mag vermenigvuldigen en verspreiden als folders weten we niet, maar we verwachten dat het doel de middelen wel zal heiligen. Het doel is volgens ons om ook die groepen in onze samenleving te bereiken die door een taalachterstand in het Nederlands niet te bereiken/motiveren zijn. Daarbij zijn vooral ook hun kinderen een belangrijke doelgroep. Ook al krijgen zij op school misschien van tijd tot tijd informatie over mondzorg en preventie, het is ook handig dat hun ouders, familie en voogden goed op de hoogte zijn!

Bekijk en download de folders over mondzorg en tandartsbezoek in de volgende talen:

Mondzorg folder in het Arabisch

Mondzorg folder in het Farsi

Mondzorg folder voor laaggeletterden

Mondzorg folder in het Tigrinya

Mondzorg folder in het Engels