over lachgassedatie in de tandartspraktijk

Gebruik van lachgassedatie in de tandartspraktijk. Artikel van De Lieve Tandarts

Lachgassedatie wordt ook wel lachgas-anxiolyse genoemd. Bij lachgassedatie in de tandartspraktijk wordt de patiënt gesedeerd (‘verdoofd’) terwijl hij/zij tijdens de behandeling toch bij bewustzijn blijft. Door een neusmasker wordt de patiënt een mengsel toegediend van zuurstof en lachgas. Dit heeft een kalmerende en rustgevende werking. De patiënt kan gedurende de behandeling met lachgassedatie reageren op instructies van de tandarts doordat de patiënt bij bewustzijn blijft. Lachgassedatie wordt ook ingezet om de kokhalsreflex bij sommigen te verminderen. Een tandheelkundige behandeling kan mede hierdoor zonder teveel spanning voor de patiënt plaatsvinden. Lees in dit artikel meer over de voorwaarden en  over de werking van lachgassedatie bij de tandarts.

Hoe werkt lachgassedatie?


In de tandheelkunde krijgt een patiënt via een neusmasker een mengsel toegediend dat bestaat uit een component zuurstof en een component lachgas.
De component zuurstof in dit mengsel is minimaal 50%.
Het percentage lachgas wordt stap voor stap verhoogd door de behandelaar. Met de tot het optimale verhouding tot zuurstof/lachgas, dus de optimale concentratie van het mengsel gaat de patiënt zich rustiger en ontspannen voelen. Gedurende de gehele behandeling dient het neusmasker waarmee het mengsel wordt toegediend gedragen, anders werkt de sedatie niet.

Wat voor gevoel geeft lachgassedatie tijdens de behandeling door de tandarts?

Het gevoel dat je als patiënt ervaart wordt het omschreven als het ‘champagnegevoel’. Als gevolg van de sedatie door lachgas voel je je als patiënt meestal aangenaam, warm, ontspannen en ook enigszins afwezig. Je hebt weinig besef van tijd. Lange ingrepen lijken heel kort te duren. Je krijgt tintelingen in je handen, benen en soms ook de lippen.

Wanneer wordt lachgas ingezet als sedatiemiddel in de tandzorg?

Lachgassedatie wordt binnen de tandheelkunde al gebruikt sinds 1986. Toen werd het officieel goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid in Nederland. In België is in 2016 een rapport verschenen van de Hoge Gezondheidsraad waarin het gebruik van lachgas als nuttig wordt beschouwd.
Lachgas wordt al vele decennia in de zorg ingezet in verschillende branches bij allerlei doelgroepen. In de tandheelkunde bij oudere kinderen en volwassenen die lijden aan tandartsangst en soms ook bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook patiënten met een extreme kokhalsneiging kunnen dikwijls wel geholpen worden met lachgassedatie. Hetzelfde geldt bij bij mensen met prikangst.

Voor wie is lachgassedatie geschikt bij tandheelkundige behandelingen?

• Veel oudere kinderen die angstig en of gespannen zijn voor een tandheelkundige behandeling;
• Voor veel oudere kinderen die moeilijk stil kunnen zitten en onrustig zijn tijdens een tandheelkundige behandeling;
• Voor veel mensen met angst voor een tandheelkundige behandelingen;
• Veel veel mensen met verhoogde braak- en kokhalsreflexen;
• Bij veel mensen bij wie stress beter vermeden kan worden;
• Bij veel mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
• Bij velen voor wie een reguliere verdoving niet van toepassing is;
• Voor velen die graag kiezen voor een luxe behandeling met extra comfort.

Bewust is hierboven gekozen voor de term ‘bij velen’. Lachgassedatie is niet geschikt voor iedereen. ook niet voor iedereen met angst voor de tandarts. Ook wordt het gebruik afgeraden bij (te) jonge kinderen. Laat u altijd uitvoerig adviseren door uw (huis)arts, specialist of uw tandarts als u twijfelt. Vaak kunt u ook een proefsessie ondergaan voordat er echt wordt behandeld onder lachgassedatie.

Wie is Grodenta?

Al meer dan 30 jaar heeft Grodenta ervaring in lachgassedatie/ lachgas-anxiolyse techniek. Grodenta is niet alleen leverancier en adviseur op het gebied van lachgassedatie. Grodenta leidt ook op in Nederland, België en ook in Duitsland. De opleidingen zijn iet alleen bedoeld voor tandartsen en andere medisch specialisten, maar nadrukkelijk ook voor de tandartsassistenten. De cursussen en opleidingen worden verzorgd in samenwerking met gerenommeerde instituten. In Nederland met ACTA Dental education, In België met UZ Gent, UZ Leuven en UZ Brussel.
De specialisatie in en passie voor het behandelen van angstige patiënten sluit aan op de missie en visie van de Lieve Tandarts. Omdat deze methode de drempels voor sommige patiënten verlaagt om weer naar de tandarts te gaan is De Lieve Tandarts enthousiast over het werk van Grodenta en bevelen we Grodenta aan. Lees meer over Grodenta op Grodenta.nl