cursus van de lieve tandartsNieuwsVacaturesbuitenlandse tandarts is broodnodig in Nederland

De schier oeverloze strijd voor meer opleidingsplaatsen voor tandartsen is een zinloze als er niet tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in praktische oplossingen voor de korte termijn. Pas afgestudeerde tandartsen ‘verleiden’ om hun praktijk buiten de randstedelijke gebieden te vestigen is er een van. Niet weer een nieuwe praktijk in Amsterdam erbij, die vooral de buidel van Google zal spekken en alleen maar patiënten wegsnoept van een collega, maar onderzoeken waar nieuwe praktijken wél nodig en renderend zullen zijn en dat financieel aantrekkelijk maken. Daarvoor is een slim spreidingsbeleid nodig waar overheid, zorgverzekeraars en KNMT een belangrijke rol kunnen spelen.

Ook voor de hand liggend is de idee om op een verantwoorde manier tandartsen te importeren uit landen als Spanje, Portugal of Roemenië.
Deze tandartsen hebben in het algemeen een uitstekende opleiding genoten maar komen in eigen land veelal terecht binnen slecht betalende tandartsketens of ze raken werkeloos. Mits ze uitstekend begeleid worden, goed op de hoogte zijn van de situatie (zoals het slechte weer (!) 😉) in Nederland en taalvaardig genoeg zijn na een aantal maanden intensieve studie maken ze kans van slagen. In de tandartspraktijken zelf moeten ze natuurlijk ook voldoende begeleid worden.

Er zijn binnen het platform De Lieve Tandarts diverse praktijken te vinden die bestierd worden door tandartsen met een niet-Nederlandse EU-achtergrond en vakmatig uitstekend werk leveren, waar de patiënten zeer tevreden zijn – getuige onder meer de prima reviews en aanbevelingen die we binnen krijgen van patiënten die er via onze bemiddeling terecht zijn gekomen. Diverse tandartsen die in dienst zijn van ‘lieve’ tandartspraktijken zijn van origine niet Nederlands, maar leveren uitstekend werk.
We horen af en toe dat er niet genoeg begrip zou worden opgebracht door deze tandarts-praktijkhouders voor mensen die het lastig vinden om naar de tandarts te gaan en waar dus ‘iets mee is’. Dit gebeurt echter niet vaker dan bij de tandartsen met een Nederlandse opleiding en achtergrond en daar valt echt wel iets aan te doen.

Momenteel zijn we in gesprek om mogelijk vanuit Valencia (Spanje) tandartsen te bewegen naar Nederland te komen om te komen werken binnen praktijken met ons keurmerk. We zijn onder meer van plan een bijdrage te leveren aan de opleiding die daarvoor nodig is. Daarbij zien we niet alleen het belang van het meegeven van een stukje cultuur, maar zeker ook van de waarden van ‘De Lieve Tandarts’. Dat kan prima in een opleiding van enkele dagen. Behalve hospitality in de zorg zal ook omgaan met angstige patiënten hier deel van uitmaken.

Taalvaardigheid is natuurlijk van essentieel belang. Veel tandartsen uit Spanje en Portugal spreken amper Engels. Dat is een handicap maar niet per se een blokkade om toch relatief snel tot een aanvaardbaar niveau te komen in het Nederlands (‘Nederlands op niveau B2 en daarbij voldoende vaardig in het medisch interactief Nederlands’). Als de big-registraties vervolgens nog wat vlotter kunnen dan nu het geval is, kunnen er snel grote stappen gezet worden.

Alleen als dit alles op verantwoorde wijze gebeurt is bovenstaande in het belang van de Nederlandse patiënt. Deze heeft immers in veel regio’s momenteel weinig tot niets te kiezen. Je mag al blij zijn überhaupt nog ergens te kunnen toetreden als nieuwe patiënt. Ja, in Amsterdam.
Ook tandheelkundig Nederland zal ervan profiteren omdat er nu al te veel vacatures zijn. En dat aantal zal alleen maar groeien – als we niet in beweging komen. 
Wie doet er mee?