Stoppen met roken is goed voor de mondgezondheid

Stoppen met roken loont

Stoppen met roken loont. Altijd. Stoptober is een begrip. Je kunt je laten helpen te stoppen met roken. Ook in januari of op elk willekeurig ander moment. Stoppen met roken zou wel eens een van de makkelijkste manieren kunnen zijn om gezondheidsproblemen te voorkomen. In Nederland sterft elk half uur iemand aan de gevolgen van…

De eed van Hippocrates

De Tandartseneed

Eed of belofte bij het tandartsexamen “Ik zweer (beloof), dat ik de tandheelkunst volgens de daarop wettelijk vastgestelde bepalingen naar mijn beste weten en vermogen zal uitoefenen en dat ik aan niemand zal openbaren wat in deze uitoefening mij als geheim is toevertrouwd of te mijner kennis is gekomen, tenzij mijne verklaring als getuige of…