NieuwsPreventiePartijen over mondzorg-verkiezingen 2021

We hebben de verkiezingsprogramma’s voor jullie naast elkaar gelegd en bekeken wat er wordt gezegd over mondzorg. Veel partijen hebben de ‘mond vol’ van zorg en preventie, maar het is maar zelden het geval dat mondzorg en tandheelkunde expliciet genoemd worden.

Grote afwezigen zijn VVD, D66, FvD, Christen Unie, PvdA en PVV. Daar wordt mondzorg niet eens genoemd.

Waar je wel leest over mondzorg:

Partij voor de Dieren: “Uit angst voor hoge rekeningen blijven mensen weg bij de tandarts, terwijl dat op den duur leidt tot veel duurdere behandelingen. Mondzorg komt weer terug in het basispakket.”

CDA: “Voor de continuïteit van kwalitatief goede en toegankelijke mondzorg is het noodzakelijk dat er in Nederland meer tandartsen worden opgeleid.”

SP: “De mondzorg met preventieve controles voor kinderen wordt verbeterd, onder meer door het organiseren van de tandarts vanuit de scholen.”

DENK: “Gestopt moet worden met stringent pakketbeheer, waarbij met name de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de mondzorg bijzondere aandacht verdient.” “Alle basale mondzorg, zoals controle en preventie vanuit het basispakket, vergoeden om verdere complicaties en duurdere zorg te voorkomen.”

GROENLINKS: “Preventieve en curatieve mondzorg is algemene gezondheidszorg en gaat terug in het basispakket.”

Wij zijn Nederland: “Ondanks het gebruik van de ‘digitale dokter’ moeten we ervoor zorgen dat fysieke hulp zoals huis- /tandarts- en ziekenhuis hulp nog steeds dichtbij kan worden geleverd.”

NIDA: “Veelal medische kosten (urgente tandartskosten), kosten voor levensonderhoud of woninginrichting. Dit zijn kosten die vaak door het sociale zekerheidsvangnet van de lokale overheden zouden moeten worden opgevangen.”

Bij overige nieuwe partijen wordt evenmin gerept over mondzorg. We hebben wel een interessante reactie mogen ontvangen van VOLT Nederland. “Daarom een tegenvraag: zou uw platform na de verkiezingen bereid zijn om ons te adviseren, of nog beter, een van uw leden lid willen worden en dit onderwerp willen agenderen.” Antwoord: Dat doen we natuurlijk graag! (En we zouden graag meer politieke partijen spreken over de noodzaak van goede, lieve mondzorg die voor iedereen bereikbaar moet worden in Nederland)

Succes met de lastige keuze voor de juiste partij op 15, 16 of 17 maart 2021.