Meer weten over opleidingen en cursussen via De Lieve Tandarts?

Onze opleidingen zijn gericht op de omgang van medewerkers met patiënten die angstig zijn. Je kunt je momenteel al aanmelden voor onze opleiding voor assistenten. Binnenkort voegen we daar de opleidingen voor tandartsen en mondhygiënisten aan toe. Deze zijn exclusief voor deelnemers aan platform De Lieve Tandarts.
PS Hebben jullie onze gratis DAS angst scoretest al toegevoegd aan jullie intakeformulier?

TEAM

Avondcursus voor assistenten op de praktijk
vanaf € 495,- per avond
 • Wat is angst precies?
 • Hoe ontstaat angst?
 • Wat doet angst met je?
 • Wat kun je als assistent hierin betekenen?
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Uitsluitend voor praktijken met keurmerk De Lieve Tandarts

Gemiddelde waardering 9,2 (uit 47 beoordelingen)

 

INDIVIDUEEL

Voor assistenten op centrale locatie
€ 195, - per avond
 • Wat is angst precies?
 • Hoe ontstaat angst?
 • Wat doet angst met je?
 • Wat kun je als assistent hierin betekenen?
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Voor alle assistenten in Nederland
 • Cursuscertificaat De Lieve Tandarts en Beginnen met Overwinnen
 • Jaarinsigne De Lieve Tandarts
 • Op verschillende locaties in Nederland

INDIVIDUEEL

voor tandartsen en mondhygiënisten
vanaf € 490,- per cursusdag

Doelen:

Als cursist kan je na het volgen van de cursus:

theorieën die van belang zijn om angst te begrijpen uitleggen
vaststellen hoe de angst is ontstaan en waar de patiënt bang voor is
een globaal plan maken hoe de patiënt het best kan worden geholpen
adequaat omgaan met angstige patiënten
demonstreren hoe je effectieve behandeltechnieken toepast

Nadere informatie volgt in februari 2021.

In 2021-22 maken we een slag door de opleidingen angstbegeleiding bereikbaar en betaalbaar te maken.

Assistenten krijgen de opleiding en de waardering die daarbij hoort

Laat je assistenten opleiden in de teamsessie binnen je praktijk door Ilse Vaessen van Beginnen met Overwinnen of meld je als assistent individueel aan voor de cursussen in het land. Datums in najaar 2021 en 2022 voor de individuele cursus volgen nog.

Inhoud cursus angstbegeleiding voor assistenten:

Inhoud:

De rol van de assistenten in de tandarts- en mondzorgpraktijk is van onschatbare waarde, zowel in het algemeen als voor een patiënt met tandartsangst, voor wie zij de belangrijkste bondgenoot vormen in de behandelkamer. Toch zijn ze zich hier niet altijd van bewust.

Wij gaan dieper in op de belangrijke rol van de tandartsassistenten. De Lieve Tandarts organiseert in samenwerking met Beginnen met Overwinnen de cursus omgaan met angstige patiënten. Ben je tandarts-, balie-, preventie- of paropreventie-assistent? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen.

We gaan onder andere in op vragen als:

 • Wat is angst precies?
 • Hoe ontstaat angst?
 • Wat doet angst met je?
 • Wat kun je als assistent hierin betekenen?
 • Wat heb je hiervoor nodig?

De antwoorden hierop zijn vaak een openbaring, leveren dus veel inzicht en komen daardoor de zorgverlening in de praktijk ten goede.

NB. In vervolg op deze cursus zijn ook verdiepingscursussen mogelijk, waar in kleine groepen dieper wordt ingezoomd op communicatie en valkuilen daarin, het eigen handelen en omgaan met patiënten die moeite hebben met de stap naar de tandarts.

Prijzen voor teams:

Vanaf € 495,- voor tandarts- en mondzorgpraktijken die het keurmerk De Lieve Tandarts hebben. Excl. reiskosten en tot 6 personen. Elke persoon extra € 75,-

Meer informatie over de teamcursus Angstbegeleiding voor asssistenten

De rol van de assistenten in de tandarts- en mondzorgpraktijk is van onschatbare waarde, zowel in het algemeen als voor een patiënt met tandartsangst, voor wie zij de belangrijkste bondgenoot vormen in de behandelkamer. Toch zijn ze zich hier niet altijd van bewust.

Wij gaan dieper in op de belangrijke rol van de tandartsassistenten, De Lieve Tandarts organiseert in samenwerking met Beginnen met Overwinnen de cursus omgaan met angstige patiënten. Ben je tandarts-, balie-, preventie- of paropreventie-assistent? Dan nodigen we je van harte uit om mee te doen.

We gaan onder andere in op vragen als:

 • Wat is angst precies?
 • Hoe ontstaat angst?
 • Wat doet angst met je?
 • Wat kun je als assistent hierin betekenen?
 • Wat heb je hiervoor nodig?

De antwoorden hierop zijn vaak een openbaring, leveren dus veel inzicht en komen daardoor de zorgverlening in de praktijk ten goede.

NB. In vervolg op deze cursus zijn ook verdiepingscursussen mogelijk, waar in kleine groepen dieper wordt ingezoomd op communicatie en valkuilen daarin, het eigen handelen en omgaan met patiënten die moeite hebben met de stap naar de tandarts.
De cursus staat open voor deelnemers uit willekeurig welke mondzorg- of tandartspraktijk. Deelnemers uit praktijken met het keurmerk De Lieve Tandarts krijgen 10% korting.

Het belang van de tandartsassistent

“Het delen van kennis en ervaringen is een belangrijke voorwaarde om de mondzorg en tandheelkunde in Nederland blijvend te verbeteren”, zegt Jan Henk Nawijn, initiatiefnemer van De Lieve Tandarts. “We zijn dan ook supertrots dat we in samenwerking met Ilse Vaessen van Beginnen met Overwinnen (Praktijk voor tandartsangst-begeleiding) de cursus Omgaan met Angstige Patiënten kunnen aanbieden – een uniek aanbod voor de bij ons aangesloten praktijken.
Het is belangrijk dat het werk van assistenten meer aandacht krijgt. Zij hebben immers een bepalende rol in de zorg die geboden wordt. Voor, tijdens en na de behandeling. Uiteraard zijn medewerkers met een andere functie in de praktijk ook van harte welkom om deel te nemen, maar de focus ligt opzettelijk op het werk van de assistent.”
Nawijn: “De zorg is de laatste sector die ook moet geloven aan de transparantie die in vrijwel de hele samenleving maatgevend is voor de kwaliteit. Patiënten (of cliënten) bepalen in toenemende mate de visie op zorg zoals die wordt aangeboden in tandarts- en mondzorgpraktijken. Opleidingen om het team te scholen zijn van levensbelang voor de intrinsieke kwaliteit van de zorg.”Ja, ik heb belangstelling voor de cursus begeleiding angstige patiënten via De Lieve Tandarts

Geef aan of je tandarts of mondhygiënist bent. Of dat je als assistent(en) de cursus wilt volgen.