Aanbevolen door De Lieve TandartsmondgezondheidMondzorgNieuwsOnderzoekmondzorg in 2022, een onderzoek

Uit de patiëntenmonitor Mondzorg (2022) van de Patiëntenfederatie Nederland onder bijna 10.000 patiënten blijkt dat ruim driekwart het gevoel had dat zij mee konden denken over de behandeling. Voor 17% voelde dit niet zo.

Bij de tandprotheticus hadden mensen het meest het gevoel dat zij mee konden denken over de behandeling (86%). Bij de mondhygiënist (73%) en orthodontist (70%) hadden deelnemers dat gevoel relatief minder.

Meebeslissen over de behandeling

58% gaf aan dat de hoofdbehandelaar samen met hen besliste welke behandeling geschikt was en 41% vond dat de hoofdbehandelaar dit zelf bepaalde. 2% gaf aan dat zij dit helemaal zelf bepaald hebben. Vooral bij de tandprotheticus wordt veel samen beslist (77%), bij de mondhygiënist is dit het minst het geval (45%).

90% vond de manier waarop bepaald werd welke behandeling geschikt was prettig.

 

Lees hier het volledige onderzoek van de patiëntenfederatie.